Menjador

Menjador

El funcionament del Menjador Escolar es regirà d’acord amb el Pla de Funcionament aprovat pel Consell Escolar (reunió de febrer de 2021) amb el Vist-i-Plau del Departament d’Ensenyament.
L’AFA ha contractat l’empresa Capgir, gestió de serveis per a la gestió del servei de cuina. TOT OCI s’encarrega del servei de monitoratge.
El nombre d’alumnes que utilitzen aquest servei és de 300 aproximadament.
Els preus fixats del servei són de 5,65€/dia pels alumnes fixos, i de 5,90€/dia pels alumnes eventuals.

Cal omplir una fitxa d’inscripció al menjador per cada alumna/e.