Presentació

Què és l’AFA?

Benvolgudes famílies,

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó (AFA) la formen totes les famílies que fan una aportació econòmica anual de 15€ a l’associació.

El conjunt de delegats i delegades escollits a començament de curs a cada classe som els pares i mares que de manera voluntària i altruista treballem conjuntament durant l’any per tal que els nostres fills i filles puguin disposar de tota una sèrie d’avantatges i gaudir de les festes que s’organitzen fora de l’horari escolar:

 • Gestionem, a través de l’empresa Capgir i Tot Oci:
  • El menjador escolar (cuina i monitoratge)
  • El casal de Setmana Santa i el casal de tardes del mes de juny
  • El servei d’acollida matinal
 • Organitzem les festes al llarg del curs.
 • Facilitem a les famílies els contactes dels proveïdors que realitzen extraescolars.
 • Proporcionem xerrades d’interès tant a famílies com a alumnes.
 • Representem a les famílies al consell escolar.
 • Procurem millores per l’escola.
 • Proporcionem l’agenda dels alumnes.
 • Mantenim informades a les famílies de tot el relacionat amb l’AFA i l’escola.

Si ens fem socis, quins avantatges tenim?

 • Preus reduïts en l’adquisició dels xandalls i bates de l’escola a Esports Pau.
 • Matrícula gratuïta a les extraescolars que proporciona l’AFA.
 • Agenda gratuïta per cada alumne.
 • Poder assistir a les xerrades organitzades per l’AFA.
 • Poder acompanyar als nostres fills/es a les sortides proposades per l’escola.
 • Gràcies a la quota dels/les socis/es, disposem de diners per tal de poder dotar l’escola i les aules de material necessari.

Sense l’AFA els nostres fills i filles no podrien disposar de tot aquest material que de segur fa més agradable l’aprenentatge i augmenta la seva motivació!

Es recorda que, segons el document per a l’organització i la gestió dels centres del Departament d’Educació, per tal de poder fer d’acompanyant a les sortides escolars, incloses les sortides pel poble d’educació infantil que es fan dins l’horari lectiu, serà OBLIGATORI que el pare o mare sigui soci/a de l’AFA i a més haurà de presentar una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans.

L’AFA funciona a través d’una Junta Directiva, que es reuneix un cop al mes, i que està formada per tots els delegats i delegades escollits/des a cada classe a principi de curs. D’aquests/es delegats/de la Junta escull un/a president/a, un/a vicepresident, un/a tresorer/a i un/a secretari/a, que són els qui controlen la gestió econòmica, els permisos, la documentació legal i tenen un contacte directe amb la direcció de l’escola i l’ajuntament. A la pàgina web de l’AFA podeu consultar els delegats que formen la Junta i cadascuna de les comissions.

Si no ets delegat però estàs interessat en participar en la Junta o en alguna de les nostres comissions ens pots escriure a l’adreça escola@nullafabescano.cat . Seràs molt benvingut/da!

Per tot això us convidem a què us feu socis/es.

Necessitem la vostra col·laboració!