Presentació i inscripció

Què és l’AFA?

Benvolgudes famílies,

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó (AFA) la formen totes les famílies que fan una aportació econòmica anual de 15€ a l’associació.

El conjunt de delegats i delegades escollits a començament de curs a cada classe som els pares i mares que de manera voluntària i altruista treballem conjuntament durant l’any per tal que els nostres fills i filles puguin disposar de tota una sèrie d’avantatges i gaudir de les festes que s’organitzen fora de l’horari escolar:

 • Gestionem, a través de l’empresa Capgir i Tot Oci:
  • El menjador escolar (cuina i monitoratge)
  • El casal de Setmana Santa i durant la reducció de jornada al mes de juny-
  • El servei d’acollida matinal
 • Organitzem les festes de la Castanyada, la festa de la Primavera i la festa de Fi de curs.
 • Facilitem a les families els contactes dels proveïdors que realitzen extraescolars.

Si ens fem socis, quins avantatges tenim?

 • Preus reduïts en l’adquisició dels xandalls i bates de l’escola a Esports Pau.
 • Preu reduït a les extraescolars.
 • A través de la quota dels/les socis/es es disposa de diners per tal de poder dotar l’escola i les aules de material, com per exemple:
  • Pantalles i projectors per a totes les aules d’infantil
  • Càmeres digitals per a tots els cursos
  • S’han comprat llibres d’anglès a primària
  • Material educatiu i jocs de fusta i de taula tant per infantil com per primària
  • Material per educació física i audició i llenguatge

Gràcies a la contribució de l’AFA aquest curs 2020-2021 s’ha pogut adequar el nou pati ubicat al costat de l’entrada principal de l’escola.

Sense l’AFA els nostres fills i filles no podrien disposar de tot aquest material que de segur fa més agradable l’aprenentatge i augmenta la seva motivació!

Es recorda que, segons el document per a l’organització i la gestió dels centres del Departament d’Educació, per tal de poder fer d’acompanyant a les sortides escolars, incloses les sortides pel poble d’educació infantil que es fan dins l’horari lectiu, serà OBLIGATORI que el pare o mare sigui soci/a de l’AFA i a més haurà de presentar una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans.

L’AFA funciona a través d’una Junta Directiva, que es reuneix un cop al mes, i que està formada per tots els delegats i delegades escollits/des a cada classe a principi de curs. D’aquests/es delegats/de la Junta escull un/a president/a, un/a vicepresident, un/a tresorer/a i un/a secretari/a, que són els qui controlen la gestió econòmica, els permisos, la documentació legal i tenen un contacte directe amb la direcció de l’escola i l’ajuntament. A la pàgina web de l’AFA podeu consultar els delegats que formen la Junta i cadascuna de les comissions.

Si no ets delegat però estàs interessat en participar en la Junta o en alguna de les nostres comissions ens pots escriure a l’adreça escola@nullafabescano.cat . Seràs molt benvingut/da!

 • Comissió de menjador (menjador@nullafabescano.cat): decideix quin ha de ser el proveïdor encarregat de la cuina i de la gestió dels monitors. Vetlla per una bona qualitat del menjar i per a una correcta atenció als nens i nenes.
 • Comissió de llibres: es coordina amb el proveïdor de llibres per aconseguir els millors preus i servei. També s’encarrega de la confecció i compra de l’agenda escolar.
 • Comissió d’extraescolars (extraescolars@nullafabescano.cat): coordina les activitats extraescolars, promovent noves activitats i aconseguint els millors preus amb els proveïdors.
 • Comissió de piscina (piscina@nullafabescano.cat): dur a terme tota la gestió administrativa de les altes i baixes i cobrament de quotes dels cursos de natació que es fan a la piscina de Salt, per aquesta raó els nens i nenes de Bescanó gaudeixen d’uns preus tant econòmics per fer ús de la piscina.
 • Comissió de festes i lleure (lleure@nullafabescano.cat): organitza la Festa de la castanyada, la de la primavera i la de fi de curs.
 • Comissió de comunicació (comunicacio@nullafabescano.cat): treballa per informar a tots els associats de les activitats que organitza i fomenta l’AFA a través del web www.afabescano.cat i de Facebook a https://www.facebook.com/ampabescano.
 • Comissió serveis socials: fa d’intermediària entre l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Bescanó i els proveïdors d’extraescolars per aconseguir que famílies amb problemes econòmics es puguin beneficiar de les extraescolars a preus més assequibles.

Per tot això us convidem a què us feu socis/es.

Necessitem la vostra col·laboració!

 

Com podem fer-nos socis/es de l’AFA?

Per tal de poder fer efectiva l’alta de soci a l’AFA Dr. Sobrequés s’ha de realitzar un únic pagament anual de 15€ per familia, enviar el justificant de pagament al correu tresoreria@nullafabescano.cat i omplir el formulari d’inscripció.

IMPORTANT: les famílies que vulguin acompanyar als seus fills/filles a les sortides proposades per l’escola han d’estar donades d’alta com a socis de l’AFA per tal d’estar coberts per l’assegurança.

La quota de l’AFA per al proper curs és de 15€, independentment de la quantitat de fills/es escolaritzats/des.

Les formes de pagament són les següents:

 • Opció 1: transferència bancària (pot generar comissió si es fa des d’un banc que no sigui el Banc Sabadell).
 • Opció 2: ingrés en efectiu al caixer (no genera comissió).

El número de compte on cal fer la transferència/ingrés és el ES56 0081 1426 3900 0104 8308.

Imprescindible enviar comprovant de pagament per poder fer efectiva l’alta com a socis.

MOLT IMPORTANT: cal indicar el nom de l’alumne/a i el curs (en el cas de més d’un fill/a, cal indicar tots els noms i cursos) tant al concepte de pagament com al correu que cal enviar amb el justificant de pagament.