Menjador

toddler-tools-1158985 IMG_1371

La Comissió Menjador i Temps del Migdia fa dues tasques principals. Per una banda, analitzar i millorar els menús proposats per l’empresa CAPGIR que s’encarrega de gestionar tot el servei de menjador. I, per altra banda, fer el seguiment de les activitats educatives del migdia, l’empresa encarregada és TOTOCI.
Les funcions de la comissió són bàsicament les següents:

  • Revisió, anàlisi i millora si s’escau dels menús proposats per l’empresa de menjador.
  • Seguiment de l’acompliment dels menús definitius.
  • Visites periòdiques a la cuina per dinar: comprovem la qualitat i quantitat del que mengen els nostres fills i l’estat dels materials i de l’equipament. Parlem amb el personal de cuina per conèixer com es cuinen els diferents plats i quina acceptació tenen entre els nens.
  • Promoure hàbits alimentaris saludables juntament amb la nutricionista de l’empresa de cuina.
  • Proposar i canalitzar propostes relatives a l’alimentació sana i responsable amb el medi ambient.
  • Vetllar que les activitats educatives i de lleure propostes per l’empresa es duguin a terme.
  • Proposar i portar a terme la reunió anual de famílies per resoldre els dubtes referent a temes de menjador.
  • Recollir, canalitzar i resoldre, en la mesura que ens pertoca, les queixes i suggeriments que ens arriben.
  • Mantenir comunicació permanent amb la coordinadora de Menjador, per qualsevol qüestió que sorgeixi dins l’espai del migdia.
  • Informem a l’AFA sobre qualsevol incidència o millora en referència a temes de menjador.

SUGGERIMENTS?

Com podeu fer arribar les vostres propostes, queixes o suggeriments?