Menjador

toddler-tools-1158985 IMG_1371

És la comissió que vetlla perquè els nostres fills i filles en el marc de convivència del menjador de l’escola, adquireixin tots aquells hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut, alhora que se’ls hi cobreixin les necessitats nutritives.

L’encarregada de controlar i tutelar tots els aspectes educatius, de funcionament, dietètics, sanitaris, higiènics, etc.. del servei de menjador i del període interlectiu del migdia, per tal de fer complir les condicions de la concessió del servei.

És un servei que gestiona i coordina l’AFA, que s’ofereix a tots els alumnes de l’escola i que inclou també el monitoratge del menjador. Aquesta gestió actualment la du a terme les empreses CAPGIR I TOT OCI.

QUÈ FEM?

  • Rebre i atendre totes les queixes, propostes i suggeriments de les mares i pares, referent al funcionament del menjador.
  • Revisió mensual del menú proposat per l’empresa CAPGIR.
  • Seguiment mitjançant visites mensuals al menjador i contacte permanent de les incidències amb la Coordinadora del menjador.
  • La Comissió es reuneix un cop al mes per parlar de possibles incidències, comentar les visites al menjador que és realitzen  per fer control del menjar  i l’organització

EN QUÈ TREBALLEM?

Actualment els nostres esforços es centren en:

  • L’aplicació correcta del “Pla de Funcionament de Menjador”, aprovat per aquest curs pla-funcionament-menjador-oficial-2016-2017
  • Canalitzar adequadament totes les queixes, propostes i suggeriments de les mares i pares.

Procurem estar al dia de totes les incidències que es produeixen, estant en contacte tant amb la direcció de l’escola I les empreses CAPGIR I TOT OCI.

SUGGERIMENTS?

Com podeu fer arribar les vostres propostes, queixes o suggeriments?