aFFaC

L’AFA Dr. Sobrequés de Bescanó és una entitat associada a la aFFaC (Associació Federada de Famílies d’alumnes de Catalunya). 

L’aFFaC som la federació d’AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Som més de 2.300 AMPA repartides en més de 750 municipis i representem prop de 500.000 famílies. El 95% de les AMPA de primària de centres públics són sòcies a la aFFaC; el 66,1% d’instituts públics, i el 18% d’escola concertada (el 25,9% no està associada a cap federació).

Des dels seus inicis, la aFFaC treballa per garantir un sistema d’educació públic inclusiu, gratuït i de qualitat. Per assolir aquest objectiu:

  • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA.
  • Actuem com a agent d’influència social i política en favor de l’educació.
  • Oferim Suport d’assessorament, formació i projectes a les AMPA.

 

L’AMPA Dr. Sobrequés, som una AMPA federada a la aFFaC i per tant, gaudim, de forma permanent, de dues pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que es renoven automàticament cada any i que ens donen cobertura mentre siguem AMPA federada:

RESPONSABILITAT CIVIL PER ACTIVITATS DE L’AMPA

  • Cobreix els possibles danys a tercers ocorreguts en totes les activitats organitzades per l’AMPA i que s’hagin causat per negligència de l’AMPA.
  • És obligatòria. Les AMPA han de tenir-ne una contractada, segons l’article 54.5 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

RESPONSABILITAT CIVIL PER MEMBRES DE JUNTA

  • Cobreix les possibles reclamacions als membres de les Juntes Directives en l’exercici del seu càrrec.
  • L’objectiu és que, davant d’una reclamació, no hagin de respondre amb els seus béns personals.