Comunicació

Va néixer de la necessitat i la voluntat de l’AFA de crear la web que esteu visitant.  Més endavant, es va ampliar en les seves funcions per a poder concentrar tota la part de comunicació de l’Associació en una sola comissió.

Aquesta doncs, és l’encarregada de crear, organitzar i desenvolupar la web, amb la finalitat de fomentar una millor i més activa participació de les famílies amb l’AFA, com a nexe amb l’escola.

També elabora i manté actualitzada la informació relativa a l’Associació i el seu funcionament fent  ús dels mitjans més adeqüats en cada cas, no tan sols la web, sinó també xarxes socials, missatgeria, tauló d’anuncis i altres.

Per posar-vos en contacte amb aquesta comissió podeu escriure a  comunicacio@nullafabescano.cat