L’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó (AFA) té com a objectius:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares, tutors i tutores, al professorat i alumnat del centre en tot allò relacionat estrictament amb l’educació des seus fills.

  • Assistir als pares en l’exercici del seu dret constitucional a intervenir en el control i gestió del centre.

  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en el consell escolar i altres òrgans col·legiats del centre.

  • Cooperar en les activitats educatives del centre i col·laborem en la promoció, organització i sosteniment d’activitats

  • Promoure activitats de formació dels pares i mares.

  • Promoure i organitzem activitats esportives i de tipus recreatiu per l’esbarjo dels membres de l’associació

  • Organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació de l’alumnat el centre.

El document que regula la organització i el funcionament de l’AFA són els Estatuts.

L’associació no té ànim de lucre i està constituïda amb caràcter indefinit.

Contacta’ns al mail escola@nullafabescano.cat.

La quota és de 15 euros per curs i família. ANIMA’T!