Formulari d’inscripció a l’AFA Dr. Sobrequés de Bescanó

  Per tal de poder fer efectiva l'alta de soci a l'AFA Dr. Sobrequés s'ha de realitzar un únic pagament anual de 15€ per familia, independentment de la quantitat de fills/es escolaritzats/des, i omplir el següent formulari on cal adjuntar el justificant de pagament.

  IMPORTANT: les famílies que vulguin acompanyar als seus fills/filles a les sortides proposades per l'escola han d'estar donades d'alta com a socis de l'AFA per tal d'estar coberts per l'assegurança.

  Les formes de pagament són les següents:
  - Opció 1: transferència bancària (pot generar comissió si es fa des d'un banc que no sigui CaixaBank).
  - Opció 2: ingrés en efectiu al caixer (no genera comissió).

  El número de compte on s'ha de fer la transferència/ingrés és el ES59 2100 0995 7002 0017 9846 de CaixaBank.

  MOLT IMPORTANT: cal indicar el nom de l'alumne/a i el curs (en el cas de més d'un fill/a, cal indicar tots els noms i cursos) al concepte de pagament, i adjuntar a aquest formulari el comprovant de pagament per poder fer efectiva l'alta com a socis.


  Dades dels fills/es escolaritzats/des a l'Escola Dr. Sobrequés

  Període

  Número de fills/es a escolaritzar el curs 2022/2023 a l'Escola Dr. Sobrequés


  Primer/a fill/a

  Nom*
  Cognoms*
  Curs*

  Segon/a fill/a

  Nom
  Cognoms
  Curs

  Tercer/a fill/a

  Nom
  Cognoms
  Curs

  Quart/a fill/a

  Nom
  Cognoms
  Curs


  Dades personals (1)

  Nom i cognoms del pare / mare / tutor / tutora*
  Figura*
  Telèfon de contacte*
  Correu electrònic*

  Dades personals (2)

  Nom i cognoms del pare / mare / tutor / tutora
  Figura
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic


  Domicili

  Adreça*
  Codi postal*
  Població*

  Adjunteu el comprovant de pagament per poder fer efectiva l'alta com a socis.