Funcionament

FUNCIONAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Per iniciar les activitats al setembre cal ser SOCI DE L’AMPA i haver-ne pagat la quota.

 • A la web de l’AMPA (www.afabescano.cat) hi trobareu tota la informació sobre cadascuna de les activitats que s’ofereixen:

  • Descripció

  • Metodologia

  • Objectius

  • Horaris

  • Preus

  • Persona encarregada: nom, mail, telèfon

  • FORMULARI d’Inscripció: Cadascuna de les activitats té el seu propi formulari d’inscripció, on haureu d’omplir totes les dades i enviar.

Si no podeu realitzar la inscripció via web us recomanem que us poseu en contacte:

1er. Persona de contacte que realitza l’activitat (dins la mateixa web), o

2n. Comissió extraescolars: extraescolars@nullafabescano.cat , o

3er Amb el delegat de la vostra classe

En cas que sigui impossible realitzar la inscripció via web hi haurà disponible una butlleta en paper, que la trobareu disponible :

-A la web

-La tindran tots els proveïdors

-Secretaria de l’escola

Aquesta butlleta d’inscripció de paper serà entregada a l’empresa proveïdora via mail o lliurada a la secretaria de l’escola (en Jordi).

Nota: la bústia de l’AMPA pot generar complicacions , ja que no és controlada diàriament.

 • També trobareu a la web l’autorització (per als alumnes de P3 a 2n) que haureu de facilitar al tutor de l’alumne a l’inici del curs, abans de començar les activitats extraescolars, necessària i imprescindible perquè puguin recollir els vostres fills un cop acabat horari escolar.

 • Remarquem que CAP mestre/tutor està autoritzat a entregar alumnes a NINGÚ sense l’autorització corresponent.

 • El termini d’inscripcions orientativament serà comprès entre maig i setembre del curs escolar però dependrà de cada proveïdor, per tant cal consultar directament amb la respectiva activitat. D’altra banda, com que totes les activitats tenen un número mínim i màxim d’alumnes per poder-la realitzar correctament, l’ordre d’inscripció serà el que es valorarà per tancar el grup. L’empresa que realitza les activitats podrà decidir ampliar grups si la demanda supera l’oferta, sent aquesta la que es posarà en contacte amb les famílies per proposar un nou dia i horari.

 • Si interessa una activitat i per horaris no la podeu realitzar, us podeu posar en contacte amb l’empresa per tal que valori si és possible obrir un altre grup en un dia diferent de l’ofert.

 • Totes les activitats estaran condicionades a un mínim d’alumnes per grup per poder dur-les a terme.

 • La majoria de les activitats s’incien el mateix dia del curs escolar, però sisplau consulteu amb el respectiu proveïdor, ja que algunes d’elles s’iniciaràn a l’octubre.

 • En cas de no assistir a l’extraescolar cal avisar als responsables de l’activitat.

 • Els alumnes de P3 començaran les activitats després del període d’adaptació.