Servei d’acollida matinal “BON DIA”

Activitat adreçada a les famílies que pel seu horari laboral els és quasi bé impossible portar els infants abans de les 9h del matí. L’objectiu primordial serà que el nen/a no visqui malament l’experiència d’estar tantes hores a l’escola, oferint un ambient adequat de companyia i unes activitats atraients que el facin gaudir igualment d’aquest temps “extra”: una vivència que els faci estar “com a casa”. Les activitats que es proposen seran: racons, esmorzar (qui vulgui que el porti) jocs de taula …

* aquest activitat es durà a terme sempre i quan hi hagi un mínim de participants.

Més informació a aquest butlletí.

Formulari d’inscripció al servei d’acollida matinal. Cal enviar-lo per correu electrònic a l’adreça lina@nulltotoci.net o bé donar-ho directament al monitor/a d’acollida o mestre/a de la classe de l’alumne/a.

Inscripció al servei de menjador

Per al cobrament d’usuaris eventuals del servei de menjador (pocs dies al mes, a determinats moments del curs, etc) cal fer ingrés de 5,90€/dia, al compte de Capgir (ES1100817020290001254326) i imprescindible passar còpia del justificant de pagament a la Lina, coordinadora de menjador, per correu electrònic a l’adreça lina@nulltotoci.net o bé via Whatsapp al 699 552 226.

Pels usuaris fixes que es quedaran cada dia, es girarà rebut bancari i només cal omplir la fitxa en cas d’alumnes nous o bé si hi ha canvi de dades bancàries.

Per als casos esmentats, cal omplir una fitxa d’inscripció al menjador per cada alumna/e.

Com podem fer-nos socis/es de l’AFA?

Per tal de poder fer efectiva l’alta de soci a l’AFA Dr. Sobrequés s’ha de realitzar un únic pagament anual de 15€ per familia, enviar el justificant de pagament al correu tresoreria@nullafabescano.cat i omplir el formulari d’inscripció.

IMPORTANT: les famílies que vulguin acompanyar als seus fills/filles a les sortides proposades per l’escola han d’estar donades d’alta com a socis de l’AFA per tal d’estar coberts per l’assegurança.

La quota de l’AFA per al proper curs és de 15€, independentment de la quantitat de fills/es escolaritzats/des.

Les formes de pagament són les següents:

  • Opció 1: transferència bancària (pot generar comissió si es fa des d’un banc que no sigui el Banc Sabadell).
  • Opció 2: ingrés en efectiu al caixer (no genera comissió).

El número de compte on cal fer la transferència/ingrés és el ES56 0081 1426 3900 0104 8308.

Imprescindible enviar comprovant de pagament per poder fer efectiva l’alta com a socis.

MOLT IMPORTANT: cal indicar el nom de l’alumne/a i el curs (en el cas de més d’un fill/a, cal indicar tots els noms i cursos) tant al concepte de pagament com al correu que cal enviar amb el justificant de pagament.