Inscripció al servei de menjador

Per al cobrament d’usuaris eventuals del servei de menjador (pocs dies al mes, a determinats moments del curs, etc) cal fer ingrés de 5,90€/dia, al compte de Capgir (ES1100817020290001254326) i imprescindible passar còpia del justificant de pagament a la Lina, coordinadora de menjador, per correu electrònic a l’adreça lina@nulltotoci.net o bé via Whatsapp al 699 552 226.

Pels usuaris fixes que es quedaran cada dia, es girarà rebut bancari i només cal omplir la fitxa en cas d’alumnes nous o bé si hi ha canvi de dades bancàries.

Per als casos esmentats, cal omplir una fitxa d’inscripció al menjador per cada alumna/e.