Com podem fer-nos socis/es de l’AFA?

Per tal de poder fer efectiva l’alta de soci a l’AFA Dr. Sobrequés s’ha de realitzar un únic pagament anual de 15€ per familia, enviar el justificant de pagament al correu tresoreria@nullafabescano.cat i omplir el formulari d’inscripció.

IMPORTANT: les famílies que vulguin acompanyar als seus fills/filles a les sortides proposades per l’escola han d’estar donades d’alta com a socis de l’AFA per tal d’estar coberts per l’assegurança.

La quota de l’AFA per al proper curs és de 15€, independentment de la quantitat de fills/es escolaritzats/des.

Les formes de pagament són les següents:

  • Opció 1: transferència bancària (pot generar comissió si es fa des d’un banc que no sigui el Banc Sabadell).
  • Opció 2: ingrés en efectiu al caixer (no genera comissió).

El número de compte on cal fer la transferència/ingrés és el ES56 0081 1426 3900 0104 8308.

Imprescindible enviar comprovant de pagament per poder fer efectiva l’alta com a socis.

MOLT IMPORTANT: cal indicar el nom de l’alumne/a i el curs (en el cas de més d’un fill/a, cal indicar tots els noms i cursos) tant al concepte de pagament com al correu que cal enviar amb el justificant de pagament.